IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), Capsula d.o.o., Vinogradska 31, 52470 Finida, Umag (u daljnjem tekstu: Capsula d.o.o.) u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, koji se koriste prema dozvoljenim uvjetima korištenja.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju. Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.

Naprijed navedene podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili za dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika, sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica, poboljšanja iskustva pristupa stranici te se u druge svrhe neće koristiti.

Capsula d.o.o. se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima posjetiteljeve osobne podatke trećima, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.

U svakom trenutku daje se posjetiteljima stranice pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja datih podataka te pravo odustati od date privole za obradu podataka, kao i da zatraže prestanak njihove daljnje obrade.

Mrežna stranica Capsula d.o.o. koristi se kolačićima (cookie datoteke), kako bi se korištenje iste prilagodila potrebama posjetitelja. Kolačići su tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na tvrdi disk posjetitelja.

Kolačići se ne mogu koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u računalo posjetitelja. Kolačići se dodjeljuju pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice, u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Ako korisnik nije suglasan s upotrebom kolačića, može ih lako izbrisati ili spriječiti na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristi. Više informacija o upravljanju kolačićima moguće je potražiti na stranicama preglednika kojim se korisnik koristi.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe internetskih stranica Capsula d.o.o. i njegovih procesa, korisnik mora biti upoznat s time da sprječavanjem ili brisanjem kolačića može onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u njegovom pregledniku.

Zadržavamo pravo da možemo u svako doba, bez prethodne obavijesti, izmijeniti i/ili dopuniti Izjavu o zaštiti privatnosti. Promijenjena Izjava o zaštiti privatnosti postaje važeća objavom na ovim mrežnih stranicama.

Na pristup i korištenje ovih mrežnih stranica te Izjavu o zaštiti privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

Ova izjava o privatnosti primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.